• Slide Ausstattung 6
  • Slide Ausstattung 9
  • Slide Ausstattung 1
  • Slide Ausstattung 2
  • Slide Ausstattung 3
  • Slide Ausstattung 4
  • Slide Ausstattung 5
  • Slide Ausstattung 7
  • Slide Ausstattung 8

Preisliste

Preisliste Sommer

  2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.
TOP 1 75,00 95,00 110,00     ---
TOP 2 70,00 90,00 110,00 115,00    

Mindestaufenthalt: 3 Tage
Zusatzkosten: Ortstaxe ( 1,50 Euro pro Person / Nacht)

Endreinigung: 

TOP 1 - p.P. € 25 Euro
TOP 2 - p.P. € 25 Euro

Preisliste Winter

    2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers. 6 Pers. 7 Pers.
TOP 1

28.10.23 - 22.12.2023
06.01.24 - 26.01.2024
06.04.24 - 12.04.2024

120,00 120,00 120,00   ---- ---
TOP 1

23.12.23 - 05.01.2024
27.01.24 - 05.04.2024

125,00 125,00 125,00 150,00 ---- ---
TOP 2

 28.10.23 - 22.12.2023
 06.01.24 - 26.01.2024
 06.04.24 - 12.04.2024

120,00 120,00  120,00 140,00   ---
TOP 2

 23.12.23 - 05.01.2024
 27.01..24 - 05.04.2024

 

125,00 125,00 125,00  150,00   ---

Mindestaufenthalt in der Hauptsaison: 7 Tage
Zusatzkosten: Ortstaxe (1,50 Euro pro Person / Nacht)

Endreinigung: 

TOP 1 - p.P. 25 Euro
TOP 2 - p.P. 25 Euro

 

Drucken E-Mail